BIẾN ÁP TỰ NGẪU 3 PHA 380V/220V/200V

BIẾN ÁP LIOA 560KVA- TỰ NGẪU

Giá N/Y: 117.000.000 VNĐ

Giá KM : 94.700.000 VNĐ

19%
BIẾN ÁP LIOA 400K TỰ NGẪU

Giá N/Y: 102.000.000 VNĐ

Giá KM : 82.300.000 VNĐ

19%
BIẾN ÁP LIOA 3 PHA320KVA – TỰ NGẪU

Giá N/Y: 82.000.000 VNĐ

Giá KM : 65.700.000 VNĐ

20%
BIẾN ÁP LIOA 3PHA 250KVA- TỰ NGẪU

Giá N/Y: 68.400.000 VNĐ

Giá KM : 56.200.000 VNĐ

18%
BIẾN ÁP LIOA 200KVA- TỰ NGẪU

Giá N/Y: 56.300.000 VNĐ

Giá KM : 47.300.000 VNĐ

16%
BIẾN ÁP LIOA 150KVA- TỰ NGẪU

Giá N/Y: 39.600.000 VNĐ

Giá KM : 33.100.000 VNĐ

16%
BIẾN ÁP LIOA 100KVA- TỰ NGẪU

Giá N/Y: 27.600.000 VNĐ

Giá KM : 23.200.000 VNĐ

16%
BIẾN ÁP LIOA 80KVA- TỰ NGẪU

Giá N/Y: 24.650.000 VNĐ

Giá KM : 21.200.000 VNĐ

14%
BIẾN ÁP LIOA 60KVA- TỰ NGẪU

Giá N/Y: 22.500.000 VNĐ

Giá KM : 19.200.000 VNĐ

15%
BIẾN ÁP LIOA 50KVA- TỰ NGẪU

Giá N/Y: 20.900.000 VNĐ

Giá KM : 18.200.000 VNĐ

13%