Sản phẩm

BẢNG GIÁ ỔN ÁP LIOA 1 PHA.

Giá N/Y: Liên Hệ

Ổ CẮM 6S3

Giá N/Y: 117.000 VNĐ

Giá KM : 88.000 VNĐ

25%
Ổ CẮM 3TS5-2

Giá N/Y: 69.000 VNĐ

Giá KM : 54.000 VNĐ

22%
Ổ CẮM PHỔ THÔNG CÓ CÔNG TẮC: 3TS3-2

Giá N/Y: 55.000 VNĐ

Giá KM : 43.000 VNĐ

22%
Ổ CẮM KÉO DÀI CÔNG SUẤT LỚN 3300W: 3OFSSV2,5-2

Giá N/Y: 231.000 VNĐ

Giá KM : 200.000 VNĐ

13%
Ổ CẮM KÉO DÀI CÔNG SUẤT LỚN 3300W: 4OFSSV2,5-3

Giá N/Y: 265.000 VNĐ

Giá KM : 220.000 VNĐ

17%
Ổ CẮM KÉO DÀI CÔNG SUẤT LỚN 3300W: 4OFSSV2,5-2

Giá N/Y: 255.000 VNĐ

Giá KM : 212.000 VNĐ

17%
Ổ CẮM KÉO DÀI CÔNG SUẤT LỚN 3300W: 6OFSSV2,5-3

Giá N/Y: 318.000 VNĐ

Giá KM : 273.000 VNĐ

14%
Ổ CẮM KÉO DÀI CÔNG SUẤT LỚN 3300W: 6OFSSA2,5-3

Giá N/Y: 318.000 VNĐ

Giá KM : 273.000 VNĐ

14%
Ổ CẮM KÉO DÀI CÔNG SUẤT LỚN 3300W: 6OFSSA2,5-2

Giá N/Y: 292.000 VNĐ

Giá KM : 252.000 VNĐ

14%
Ổ CẮM KÉO DÀI CÔNG SUẤT LỚN 3300W: 6OFSSV2,5-2

Giá N/Y: 292.000 VNĐ

Giá KM : 252.000 VNĐ

14%
Ổ CẮM KÉO DÀI CÔNG SUẤT LỚN 3300W: 5OFSSA2,5-3

Giá N/Y: 319.000 VNĐ

Giá KM : 273.000 VNĐ

14%
Ổ CẮM KÉO DÀI CÔNG SUẤT LỚN 3300W: 5OFSSV2,5-3

Giá N/Y: 321.000 VNĐ

Giá KM : 273.000 VNĐ

15%
Ổ CẮM KÉO DÀI CÔNG SUẤT LỚN 3300W: 5OFSSV2,5-2

Giá N/Y: 295.000 VNĐ

Giá KM : 241.000 VNĐ

18%
Ổ CẮM KÉO DÀI CÔNG SUẤT LỚN 3300W: 5OFSSA2,5-2

Giá N/Y: 295.000 VNĐ

Giá KM : 241.000 VNĐ

18%
Ổ CẮM KÉO DÀI CÔNG SUẤT LỚN 3300W: 6SS2,5-3

Giá N/Y: 256.000 VNĐ

Giá KM : 208.000 VNĐ

19%
Ổ CẮM KÉO DÀI CÔNG SUẤT LỚN 3300W: 6SS2,5-2

Giá N/Y: 235.000 VNĐ

Giá KM : 174.000 VNĐ

26%
Ổ CẮM KÉO DÀI CÔNG SUẤT LỚN 3300W: 4SS2,5-2

Giá N/Y: 154.000 VNĐ

Giá KM : 108.000 VNĐ

30%
NẠP LIOA BC5030

Giá N/Y: 4.700.000 VNĐ

Giá KM : 4.260.000 VNĐ

9%
NẠP BC3630

Giá N/Y: 3.300.000 VNĐ

Giá KM : 2.900.000 VNĐ

12%
NẠP LIOA BC1830

Giá N/Y: 2.900.000 VNĐ

Giá KM : 2.500.000 VNĐ

14%
NẠP ẮC QUY BC1815

Giá N/Y: 2.200.000 VNĐ

Giá KM : 1.900.000 VNĐ

14%
BIẾN ÁP LIOA 560KVA- TỰ NGẪU

Giá N/Y: 117.000.000 VNĐ

Giá KM : 94.700.000 VNĐ

19%
BIẾN ÁP LIOA 400K TỰ NGẪU

Giá N/Y: 102.000.000 VNĐ

Giá KM : 82.300.000 VNĐ

19%
BIẾN ÁP LIOA 3 PHA320KVA – TỰ NGẪU

Giá N/Y: 82.000.000 VNĐ

Giá KM : 65.700.000 VNĐ

20%
BIẾN ÁP LIOA 3PHA 250KVA- TỰ NGẪU

Giá N/Y: 68.400.000 VNĐ

Giá KM : 56.200.000 VNĐ

18%
BIẾN ÁP LIOA 200KVA- TỰ NGẪU

Giá N/Y: 56.300.000 VNĐ

Giá KM : 47.300.000 VNĐ

16%
BIẾN ÁP LIOA 150KVA- TỰ NGẪU

Giá N/Y: 39.600.000 VNĐ

Giá KM : 33.100.000 VNĐ

16%
BIẾN ÁP LIOA 100KVA- TỰ NGẪU

Giá N/Y: 27.600.000 VNĐ

Giá KM : 23.200.000 VNĐ

16%
BIẾN ÁP LIOA 80KVA- TỰ NGẪU

Giá N/Y: 24.650.000 VNĐ

Giá KM : 21.200.000 VNĐ

14%
BIẾN ÁP LIOA 60KVA- TỰ NGẪU

Giá N/Y: 22.500.000 VNĐ

Giá KM : 19.200.000 VNĐ

15%
BIẾN ÁP LIOA 50KVA- TỰ NGẪU

Giá N/Y: 20.900.000 VNĐ

Giá KM : 18.200.000 VNĐ

13%
BIẾN ÁP 30KVA- TỰ NGẪU

Giá N/Y: 15.300.000 VNĐ

Giá KM : 13.500.000 VNĐ

12%
BIẾN ÁP 20KVA- TỰ NGẪU

Giá N/Y: 12.250.000 VNĐ

Giá KM : 11.100.000 VNĐ

9%
BIẾN ÁP 200VA

Giá N/Y: Liên Hệ

Giá KM : 330.000 VNĐ

0%
BIẾN ÁP 400VA

Giá N/Y: Liên Hệ

Giá KM : 430.000 VNĐ

0%
BIẾN ÁP 600VA

Giá N/Y: Liên Hệ

Giá KM : 510.000 VNĐ

0%
BIẾN ÁP 1000VA

Giá N/Y: Liên Hệ

Giá KM : 630.000 VNĐ

0%
BIẾN ÁP 1200VA

Giá N/Y: Liên Hệ

Giá KM : 680.000 VNĐ

0%
BIẾN ÁP 1500VA

Giá N/Y: Liên Hệ

Giá KM : 750.000 VNĐ

0%